امکان صدور و ابطال آنلاین در صندوق 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 448,457
تعداد واحدهای باقی مانده: 551,543
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 456,074,047,162
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,019,096
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,016,985
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,089,805
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/29 1,019,096 1,016,985 72,820 0 1,378,323 20 886,933 448,457 456,074,047,162
  2 1397/08/28 1,018,370 1,016,258 67,100 893 1,378,323 15,625 886,913 448,477 455,768,308,414
  3 1397/08/27 1,017,577 1,015,556 63,109 344 1,377,430 0 871,288 463,209 470,414,676,602
  4 1397/08/26 1,017,050 1,014,957 66,198 0 1,377,086 0 871,288 462,865 469,788,246,932
  5 1397/08/25 1,016,472 1,014,356 68,124 0 1,377,086 0 871,288 462,865 469,509,930,749
  6 1397/08/24 1,016,070 1,013,954 68,124 7,383 1,377,086 0 871,288 462,865 469,323,882,056
  7 1397/08/23 1,015,668 1,013,518 69,229 0 1,369,703 2,133 871,288 455,482 461,639,333,345
  8 1397/08/22 1,014,980 1,012,924 69,783 0 1,369,703 307 869,155 457,615 463,529,006,751
  9 1397/08/21 1,014,503 1,012,449 68,442 2,574 1,369,703 11,231 868,848 457,922 463,622,829,005
  10 1397/08/20 1,013,656 1,011,649 63,827 2,467 1,367,129 10 857,617 466,579 472,014,123,238
  11 1397/08/19 1,013,091 1,011,051 65,675 0 1,364,662 0 857,607 464,122 469,251,190,261
  12 1397/08/18 1,012,503 1,010,452 66,013 0 1,364,662 0 857,607 464,122 468,972,963,343
  13 1397/08/17 1,011,907 1,009,856 66,243 0 1,364,662 0 857,607 464,122 468,696,421,862
  14 1397/08/16 1,010,841 1,008,791 66,942 49 1,364,662 0 857,607 464,122 468,202,077,586
  15 1397/08/15 1,010,475 1,008,425 66,950 1,188 1,364,613 3,781 857,607 464,073 467,983,002,360
  16 1397/08/14 1,009,889 1,007,851 65,189 319 1,363,425 4,977 853,826 466,666 470,329,724,579
  17 1397/08/13 1,009,259 1,007,247 62,981 4,641 1,363,106 0 848,849 471,324 474,739,551,907
  18 1397/08/12 1,008,700 1,006,648 65,449 0 1,358,465 0 848,849 466,683 469,785,315,531
  19 1397/08/11 1,008,091 1,006,016 66,333 0 1,358,465 0 848,849 466,683 469,490,572,023
  20 1397/08/10 1,007,720 1,005,645 66,333 119 1,358,465 0 848,849 466,683 469,317,446,494