مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۰۵,۸۵۱ ۱۰.۲۲ % ۵۰۰,۷۶۴ ۴۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۰۲,۷۱۹ ۳۸.۹ % ۲۶,۰۲۶ ۲.۵۱ % ۷۷,۴۴۲ ۷.۴۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۲۱,۳۶۲ ۱۱.۶۷ % ۵۰۰,۸۷۰ ۴۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۱۹۸ ۳۸.۷۶ % ۱۴,۷۸۴ ۱.۴۲ % ۸۰,۳۱۹ ۷.۷۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۲۷,۳۵۹ ۱۲.۳۱ % ۴۹۴,۳۸۸ ۴۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۶۲۶ ۳۹.۱ % ۸,۵۳۱ ۰.۸۲ % ۸۵,۹۳۱ ۸.۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۲۴,۹۱۵ ۱۲.۱۱ % ۴۹۳,۹۸۹ ۴۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۹۱۴ ۳۹.۱۷ % ۸,۳۱۲ ۰.۸۱ % ۸۵,۱۹۹ ۸.۲۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۲۴,۹۱۵ ۱۲.۱۲ % ۴۹۳,۸۲۳ ۴۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۹۱۴ ۳۹.۱۹ % ۸,۰۹۳ ۰.۷۹ % ۸۵,۱۹۹ ۸.۲۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۲۴,۹۱۵ ۱۲.۱۲ % ۴۹۳,۶۵۸ ۴۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۹۱۴ ۳۹.۲ % ۷,۸۷۴ ۰.۷۶ % ۸۵,۱۹۹ ۸.۲۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۲۴,۹۱۵ ۱۲.۱۳ % ۴۹۳,۶۳۶ ۴۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۷۶۷ ۳۹.۲ % ۷,۶۵۶ ۰.۷۴ % ۸۵,۱۹۹ ۸.۲۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۲۳,۳۲۷ ۱۲ % ۴۹۳,۲۵۶ ۴۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۰۳۹ ۳۹.۳ % ۷,۳۴۱ ۰.۷۱ % ۸۴,۸۴۰ ۸.۲۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۲۱,۷۴۷ ۱۱.۷۲ % ۵۰۰,۲۲۹ ۴۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۰۳۳ ۳۹.۵۶ % ۶,۰۳۷ ۰.۵۸ % ۸۲,۲۲۰ ۷.۹۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۲۲,۷۵۹ ۱۱.۷۸ % ۵۰۲,۴۷۰ ۴۸.۲ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۳۷۹ ۳۹.۴۶ % ۵,۸۱۹ ۰.۵۶ % ۸۲,۱۳۲ ۷.۸۸ %