صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۲۶,۶۴۴ ۱۱.۳۲ % ۵۰۵,۷۹۶ ۴۵.۲ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۲۴۱ ۴۲.۷۴ % ۸,۲۹۷ ۰.۷۴ % ۱۰۴,۸۶۷ ۹.۳۷ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۲۶,۶۴۴ ۱۱.۳۲ % ۵۰۵,۵۸۳ ۴۵.۲ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۲۲۵ ۴۲.۷۵ % ۸,۱۴۱ ۰.۷۳ % ۱۰۴,۸۶۷ ۹.۳۷ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۲۶,۶۴۴ ۱۱.۴۳ % ۵۰۵,۳۶۰ ۴۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۹۹۷ ۴۲.۲۴ % ۷,۹۸۶ ۰.۷۲ % ۱۰۴,۸۶۶ ۹.۴۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۲۴,۷۰۲ ۱۲.۰۹ % ۴۱۳,۸۱۹ ۴۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۸۵,۰۷۸ ۴۷.۰۳ % ۷,۸۳۰ ۰.۷۶ % ۱۰۲,۴۵۶ ۹.۹۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۲۱,۹۲۷ ۱۲.۵۳ % ۳۶۳,۱۳۴ ۳۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۱۸۹ ۴۷.۲۹ % ۲۷,۸۶۷ ۲.۸۶ % ۹۹,۵۵۲ ۱۰.۲۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۵,۳۲۹ ۱۴.۲۴ % ۳۶۲,۱۴۳ ۳۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۰۴۴ ۴۶.۸۳ % ۷,۷۸۵ ۰.۸۲ % ۹۹,۷۹۲ ۱۰.۵ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۳,۳۳۹ ۱۴.۵۹ % ۳۵۹,۱۴۶ ۳۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۰۴۹ ۴۵.۲۹ % ۷,۶۳۱ ۰.۸۳ % ۹۵,۶۹۸ ۱۰.۴۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۱,۵۴۱ ۱۳.۷۵ % ۳۵۸,۲۶۵ ۳۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۴۴۳ ۴۸.۰۴ % ۷,۲۱۱ ۰.۷۵ % ۹۴,۳۵۱ ۹.۸۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۱,۵۴۱ ۱۳.۷۶ % ۳۵۸,۱۲۰ ۳۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۴۴۳ ۴۸.۰۵ % ۷,۰۵۷ ۰.۷۴ % ۹۴,۳۵۱ ۹.۸۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۱,۵۴۲ ۱۳.۷۵ % ۳۵۷,۹۷۵ ۳۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۳۸۶ ۴۸.۱۲ % ۶,۹۰۳ ۰.۷۲ % ۹۴,۳۵۲ ۹.۸۶ %