صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۱۸ ۰.۸۶ ۹۴.۲۲ ۲,۱۷۲.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۳۷ ۲.۳۳ ۲۸۱.۱۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۱۵ ۰.۶۳ ۷۰.۱۶ ۹۰۲.۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۱ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۲۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۴۲ ۲.۶۷ ۳۵۷.۲۱ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۴ ۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰ (۱.۶۴) (۰.۰۷) (۹۹.۷۶)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۱۳ ۰.۳۹ ۵۹.۲۴ ۳۱۷.۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۰۲) ۱.۵۶ (۷.۰۴) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۹ ۱.۲۹ ۲,۵۵۴.۸۹ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۲۱ ۰.۳ ۱۱۷.۰۱ ۱۹۸.۶۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۳۶ ۲.۴۹ ۲۷۶.۵۲ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰.۴۸ ۸.۷۹ ۴۶۷.۵۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۱۶ (۰.۲۲) ۷۷.۱۱ (۵۵.۸)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۴ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۲ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۷ ۰