صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۲۲ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۹ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۶ ۱.۶۷ ۲۶.۲۶ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۴۸ ۲۶.۲۳ ۴۶۸.۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۲ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۶.۳۶ ۱۲۵.۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۶.۳۸ ۲۲.۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۱ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۶.۳۹ (۳۹.۲۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۰۶ (۰.۴۶) ۲۶.۴۱ (۸۱.۵۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۴۶ ۲۶.۴۳ ۴۲۸.۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۴۲ ۲۶.۴۵ ۳۶۶.۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۵۶ ۱.۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۴۸ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۶۱ ۲۶.۵۲ ۸۲۷.۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۶ ۲۶.۵ ۸۰.۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۶.۵۱ ۲۶.۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۴۴ ۰