صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۲۶ ۰ ۱۶۲.۵۸ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۲ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۷ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱.۱۵ ۴.۰۹ ۶,۴۳۵.۵ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۳۵ ۱.۸۲ ۲۶۲.۰۶ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۲۷) (۰.۳۲) (۶۲.۴۹) (۶۸.۵۶)
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۷۶ ۳.۷۲ ۱,۴۸۰.۱۷ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۴ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۱۴ ۰ ۶۷.۲۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۳ ۱.۳۴ ۲۰۳.۶۳ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۹۱) (۳.۵۱) (۹۶.۴) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۴۴) (۲.۷۳) (۸۰.۰۷) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۹ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۲۱) (۱.۵۳) (۵۳.۴۲) (۹۹.۶۴)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱.۰۶ ۰.۷ ۴,۵۴۲.۳۹ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۹۳ ۲.۷۶ ۲,۸۱۹.۱۳ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵