صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ (۳.۴۱) ۲۶.۳۹ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۶ (۱.۹۴) ۲۶.۳۲ (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۲۸ ۲۶.۴۳ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۲.۸۸ ۲۶.۶۷ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۴۶ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۵۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۴۵) ۲۶.۴۶ (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۶ (۲.۰۱) ۲۶.۴۳ (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۶.۵۹ ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۶ (۲.۱۷) ۲۶.۶۱ (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۶.۶۲ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۶.۵۹ ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۶.۷ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۶ ۲.۰۳ ۲۶.۷۲ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۷ (۰.۵۵) ۲۶.۸۳ (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۷۹ ۲۶.۷۶ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۷۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸ ۰