مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۰.۴۳) (۳.۱۶) (۷۹.۲۲) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰.۶۷ (۰.۶۴) ۱,۰۲۴.۳۲ (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۳ ۲.۱۸ ۲۰۰.۱۷ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۴ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۹ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۷ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۲۳ ۱.۹۶ ۱۲۷.۱۳ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۲۴ ۰.۰۹ ۱۴۳.۸۹ ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۰۹) (۰.۹) (۲۶.۷۷) (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۳ ۲.۵۴ ۲۰۰.۹۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۳۶ ۳.۰۱ ۲۷۳.۴۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۳۷) (۱.۹) (۷۳.۹۳) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۵۶.۵۸ ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۶) (۰.۶۲) (۴۳.۶۸) (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۱۲) (۰.۳۵) (۳۶.۱۸) (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۲۹ ۲.۷۲ ۱۸۴.۶۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۲ ۰