صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۷۸ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۳۲ ۰.۸۹ ۲۲۵.۵۴ ۲,۴۵۹.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۱۸.۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۸۲ ۴.۳۶ ۱,۸۴۳.۳۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۸۵ ۴.۴ ۲,۰۹۶.۳۳ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۳۱ ۱.۷ ۲۱۱.۰۲ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۲۶ (۱.۴) ۱۵۵.۱۲ (۹۹.۴۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۰.۲۲) (۱.۹۱) (۵۴.۷۴) (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۱۱ ۰ ۵۰.۱۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ (۰.۴۱) (۰.۸۹) (۷۷.۹۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۷۴) (۴.۳۶) (۹۳.۲۹) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۶ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۴۴ ۱.۸۸ ۳۹۷.۴۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۱۳۰.۱۴ ۳۱۴.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۴۶ ۱.۵۷ ۴۳۷.۶۹ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۱۸ ۰.۵۷ ۹۰.۴۳ ۶۹۷.۸۷