صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی مردادماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸با تایید متولی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی تیرماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ صورت مالی حسابرسی شده پایدار منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ (اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش افشای پرتفوی خرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی اردیبهشت ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش حسابرس مستقل صنذوق برای سال منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی منتهی به اسفند۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ افشای ماهانه پورتفوی اسفند۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشای ماهانه پورتفوی بهمن۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ افشای ماهانه پورتفوی دی۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ افشای ماهانه پورتفوی آذر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای ماهانه پورتفوی آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای ماهانه پورتفوی مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش افشاي پرتفوي شهریور ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ اصلاحیه شرح گزارش پرتفوی تیر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش افشاي پرتفوي مرداد ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش عملكرد صندوق منتهي به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهاي مالي براي دوره مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملكرد صندوق منتهي به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ گزارش حسابرس مستقل صندوق براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش افشاي پرتفوي خرداد ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشاي پرتفوي فروردين ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشاي پرتفوي بهمن ماه دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشاي پرتفوي اسفندماه۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش افشاي پرتفوي دي ماه۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹اسفند ۱۳۹۶صندوق به همراه گزارش حسابرس-اصلاحيه دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهاي مالي صندوق براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ با تاييد متولي دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملكرد سال مالي منتهي به ۲۹اسفند۱۳۹۶صندوق دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملكرد ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهاي مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورتهاي مالي منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۶ حسابرسي شده به همراه گزارش حسابرس صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور۹۶ صندوق با تاييد متولي دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ كزارش عملكرددوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خردادماه ۹۶ صندوق با تاييد متولي-اصلاحيه دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خردادماه ۹۶ صندوق با تاييد متولي دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملكرد سه ماهه صندوق منتهي به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملكرد سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ گزارش عملكرد دوره نه ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورتهاي مالي دوره نه ماهه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور همراه با گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۵ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ دانلود