مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاييد صورتجلسه مجمع 21 تيرماه 1396 صندوق دریافت خبر 1396/07/03
2 مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر 1396/06/28
3 صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/28
5 تصوین تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1395/06/28
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حذف کارمزد ابطال دریافت خبر 1395/06/28
7 اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/06/20
8 اسامی حاضرین در مجمع تغييرات اميدنامه مورخ 3مرداد95 دریافت خبر 1395/05/04
9 اسامی حاضرین در مجمع تصويب صورت‎هاي مالي 29 اسفند 1394 صندوق دریافت خبر 1395/05/04
10 اسامی حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر 1395/04/05
11 تغییر بند و ماده 22 اساسنامه و تغییر حسابرس دریافت خبر 1395/04/05
12 تغيير بخش ثابت كارمزد صدور و ابطال دریافت خبر 1395/03/26
13 صورت جلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1394/11/04
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق