دسته بندی -
عنوان خبر آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ 1397/12/01
منبع -
مقدمه با سلام؛ احتراماً،‌ بدينوسيله از كليه دارندگان محترم واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار دعوت مي‎شود تا در جلسه مجمع صندوق كه راس ساعت 12 قبل از ظهر مورخ 1397/12/01 در محل اقامتگاه صندوق واقع در خيابان ملاصدرا، پلاك 127، واحد 12 تشكيل خواهد شد، حضور بهم رسانند.
متن خبر

دستور جلسه:

تغییرات امیدنامه؛

1- افزایش تعداد حداقل واحدهای سرمایه گذاری به 100,000 واحد

2- اصلاح کارمزد مدیر از ماخذ سپرده بانکی به حداکثر 2%

پیوست